1470399662_Marketing.png

Financial Control a.i.

Ondersteuning van budgetverantwoordelijke zorgmanagers bij het opstellen van hun begrotingen, het interpreteren van rapportages en het verkrijgen van inzicht in de financiën van zorgactiviteiten.

1470399667_Newsletter.png

Informatie en Analyse

Het opstellen van rapportages met de aanwezige middelen. Het organiseren van een goede basis t.b.v. de te verstrekken informatie. Verbinding tussen eindgebruikers, controllers en informatiespecialisten/ programmeurs. Ondersteuning bij de implementatie van analyse- en rapportagesoftware.

1470399671_SEO.png

Specifieke vraagstukken

Specifieke vraagstukken op het gebied van vastgoedwaardering, impairmentberekeningen, kostprijscalculaties, procesverbetering registraties, meerjarencalculaties en overige onderwerpen.

1470399656_Branding.png

Zorgcontractering en verantwoording

Calculaties en analyses ter ondersteuning van zorgcontractering en aanbestedingen (Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZVW), WMO, Jeugdwet, Subsidies). Financiële verantwoording en het aantonen van de rechtmatigheid van de geleverde zorg t.b.v. jaarverantwoording, subsidieafrekeningen, nacalculaties WLZ en tussentijdse rapportages.

1470399614_Social_Media.png

Kennis delen

Findzo levert een bijdrage aan het delen van kennis over financiën in de zorg via findzo.nl/kennis-delen.

opdrachtgevers (2006 - nu)

 • in1school
 • PromensCare
 • cordaan
 • SVG
 • ieta
 • VNN
 • ZGT
 • Tangenborgh
 • DeventerZiekenhuis
 • cosis
 • tactus
 • Radboud

profiel Annelies hofstede (1973)

"houdt van chaos, streeft naar structuur"

 • Sinds 1996 actief als financial controller in de zorgsector. 
 • Tot en met 2006 in loondienst, vanaf 2007 als zelfstandig werkend professional. 
 • Uitgebreide expertise op het snijvlak van informatievoorziening en (financial) controlling. 
 • Herkent en erkent verschillende rollen in processen. 
 • Stemt communicatie af op de omgeving zonder verlies van authenticiteit. 
 • Behoudt overzicht of creëert dit. 

Contact

mail@findzo.nl | (06) 2059 1944
G.N. Schutterlaan 13 | 9797 PA Thesinge