1470399662_Marketing.png

Financial Control a.i.

Ondersteuning van (budget) verantwoordelijke zorgmanagers en Raden van Bestuur, het opstellen begrotingen en rapportages.

1470399667_Newsletter.png

Informatievoorziening

Het opstellen van rapportages. Het organiseren van een goede basis t.b.v. de te verstrekken informatie. Verbinding tussen eindgebruikers, controllers en informatiespecialisten/ programmeurs.

1470399671_SEO.png

Specifieke analyses

Specifieke vraagstukken op het gebied van vastgoedwaardering, impairmentberekeningen, kostprijscalculaties, procesverbetering registraties en overige onderwerpen.

1470399656_Branding.png

Zorgcontractering en verantwoording

Calculaties en analyses ter ondersteuning van zorgcontractering en aanbestedingen (Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet, WMO, Jeugdwet, Subsidies). Financiële verantwoording en het aantonen van de rechtmatigheid van de geleverde zorg t.b.v. jaarverantwoording, subsidieafrekeningen, nacalculaties WLZ en tussentijdse rapportages.

1470399614_Social_Media.png

Kennis delen

Findzo levert een bijdrage aan het delen van kennis over financiën in de zorg via findzo.nl/kennis-delen.

opdrachtgevers

 • SVG
 • ZGT
 • Tangenborgh
 • PromensCare
 • tactus
 • Radboud
 • VNN
 • cordaan
 • ieta
 • cosis
 • in1school
 • DeventerZiekenhuis

profiel Annelies hofstede

"houdt van chaos, streeft naar structuur"

Annelies Hofstede (1973) is sinds 1996 actief als financial controller in de zorgsector. Tot en met 2006 in loondienst, waarvan zeven jaar als leidinggevende. Vanaf 2007 als zelfstandig werkend professional. Uitgebreide expertise op het snijvlak van informatievoorziening en (financial) controlling. Bestand tegen het werken onder (hoge) tijdsdruk. Goed in staat te plannen en organiseren. Krijgt vragen van de klant snel helder en zet dit om in acties (plannen). Herkent en erkent verschillende rollen in processen. Stemt communicatie af op de omgeving zonder verlies van authenticiteit. Behoudt overzicht of creëert dit. Zeer goed in staat te structureren. Spreekt zowel de taal van managers als van vaktechnische professionals (ICT, administratie en controlling).

Contact

mail@findzo.nl | (06) 2059 1944
G.N. Schutterlaan 13 9797 PA Thesinge (iets boven Groningen)